Johanna Sumuvuori

Johanna Sumuvuori määrati välisminister Pekka Haavisto riigisekretäriks 04. juulil 2019. Riigisekretäri ametis abistab ta ministrit poliitilises juhtimises ja ettevalmistustöös. Ta toetab ministrit ning esindab teda poliitikadokumentide koostamisel ja ministeeriumitevahelises kooskõlastamises. Tema vastutusvaldkonda kuulub osalemine poliitiliste seisukohtade ühtlustamises, valitsuse programmi rakendamine ministri haldusalas ja ELi ning rahvusvahelised suhted. Sumuvuori tegeleb avalike suhetega ning asendab vajadusel ministrit. Varem oli Sumuvuori Soome saatkonna pressiesindaja Londonis. Tema laiapõhjaline kogemus hõlmab poliitikat, kommunikatsiooni, kultuuri ja kodanikuühiskonna organisatsioone. Sumuvuori on olnud ka parlamendi ja linnavolikogu liige , ta on töötanud juhtivatel kohtadel kodanikuühiskonna organisatsioonides ning usaldust nõudvatel kohtadel.

 

Välisministeeriumi poliitiline riigisekretär
Soome
Teresa Ribeiro