Global Conference for Media Freedom
In cooperation with Estonian Institute of Human Rights

Watch liveWatch live

9.-10. veebruaril 2022 korraldab Eesti välisministeerium koostöös Inimõiguste Instituudiga Tallinnas kolmanda rahvusvahelise meediavabaduse konverentsi.

Üle pika aja avaneb võimalus füüsiliselt kokku saada, et arutada koostöövõimalusi meediavabaduse ja inimõiguste kaitseks maailmas. Konverents toob kokku ajakirjanikud ja meediatöötajad, eksperdid, akadeemikud ning kodanikuühiskonna, rahvusvahelised organisatsioonid ja valitsuste esindajad kogu maailmast. Hübriidlahendus võimaldab konverentsil osaleda ka virtuaalselt.

Konverentsil arutatakse nii traditsiooniliste kui uute meediavabadusega seotud teemade üle, keskendudes desinformatsioonile ja väljendusvabadusele, ajakirjanike kaitsele ning meediavabaduse ja internetivabaduse seostele.

Inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt on igaühel arvamus- ja sõnavabadus, mis kätkeb vabadust teavet ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiiridest sõltumata.

Speakers Speakers

Alar Karis
Vabariigi President
Dmitri Muratov
Peatoimetaja
Eva-Maria Liimets
Välisminister
Eesti
Maris Lauri
Justiitsminister
Justiitsministeerium
Vĕra Jourová
Asepresident
Euroopa Komisjon
Wimbledoni lord (Tariq) Ahmad
Mélanie Joly
Välisminister
Kanada
Michelle Bachelet
Inimõiguste ülemvolinik
ÜRO
Bjørn Berge
Asepeasekretär
Euroopa Nõukogu
Audrey Azoulay
Peadirektor
UNESCO
Liliane Landor
Vastutav Koordinaator
BBC News International Services
Lee C. Bollinger
Columbia Ülikooli president
USA
Irene Kahn
Sõnavabaduse eriraportöör
ÜRO
Helena Kennedy QC
Direktor
IBA's Inimõiguste Instituud
Olaf Steenfadt
Direktor
Piirideta Reporterid
Barbara Trionfi
Tegevdirektor
Rahvusvaheline Pressiinstituut
Neeme Raud
Ajakirjanik
Eesti
Uzra Zeya
Välisministeeriumi tsiviiljulgeoleku, demokraatia ja inimõiguste asekantsler
USA
Guilherme C. Godoi
Väljendusvabaduse ja ajakirjanike turvalisuse sektsiooni juhataja
UNESCO
Rozita Lofti
Pärsiakeelse BBC juht
BBC World Service
Rebecca Vincent
Rahvusvaheliste algatuste direktor
Reporterid Ilma Piirideta
Hanna Liubakova
Ajakirjanik
Valgevene
Nadim Houry
Tegevdirektor
Arab Reform Initiative
Ahmad Quraishi
Ajakirjanik
Afganistan
Jodie Ginsberg
Tegevdirektor
Internews Europe
Johanna Sumuvuori
Välisministeeriumi poliitiline riigisekretär
Soome
Teresa Ribeiro
Meediavabaduse esindaja
OSCE
Catherine Anite
inimõiguste advokaatj a Freedom of Expression HUB asutajaliige
Uganda Freedom of Expression Hub
Mari-Liis Rüütsalu
Tegevjuht ja juhatuse esimees
Ekspress Grupp
Lea Kaspar
Tegevdirektor
Global Partners Digital
Omnia Abbas Shawkat
Meedia ja kultuuri kuraator
Sudaan
Urmas Paet
Euroopa Parlamendi liige
Eesti

ProgramProgram

8.02.
8 veebruar, 2022
9.02.
9 veebruar, 2022
10.02.
10 veebruar, 2022
13.00-17.00

Meediavabaduse õigusekspertide kõrgetasemelise töörühma kohtumine

Erikutsetega. Terrassisaal.
12.00

Saabumine, registreerimine, kahe- ja mitmepoolsed kohtumised. Rühmakoosolekud

12.30-14.00

Ajakirjanduse jätkusuutlik ja elujõuline tulevik – kujundades tõhusaid sekkumisi

Ajakirjanduse jätkusuutlik ja elujõuline tulevik – kujundades tõhusaid sekkumisi Korraldab Centre for International Media Assistance (CIMA) and Global Forum for Media Development International Media Policy and Advisory Centre (GFMD IMPACT).

Erikutsetega.

Täisprogramm ja lisainformatsioon.

Väike saal.

Täielik kava ja lisainfo
13.00-14.30

Paneeldiskussioon:" Edasised võimalused - süsteemsete lahenduste kaasamine"

Piirideta Reporterid (RSF) ja Eesti Välisministeerium korraldavad paneelarutelu teemal "süsteemsete lahenduste kaasamine," et tutvustada mõningaid paljulubavaid algatusi ajakirjanike turvalisuse valdkonnas ning demokraatlikke info- ja kommunikatsiooniruumi ohutusmeetmeid. Paneel koondab eksperdid kodanikuühiskonnast ja teadusmaailmast, et neid eesmärke populariseerida ja luua võimalused arenguks. Korraldavad Piirideta Reporterid ja Eesti Välisministeerium.

Korraldavad Piirideta Reporterid ja Eesti välisministeerium.

Katelde saal.
14.00-16.00

Rahvusvaheline "Light-Touch" ajakirjanike turvalisuse töörühma kohtumine

Väljendusvabadusele ohutu keskkonna tagamine nõuab tugevdatud kollektiivset tegevust, et võidelda karistamatusega kuritegude eest nende vastu, kes edastavad uudiseid ja toovad tõendatud info avalikkuseni. Selle esmatähtsa eesmärgi saavutamiseks soodustab ÜRO ajakirjanike turvalisuse ja karistamatuse vastu võitlemise tegevuskava (UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity) koostööd valitsustevaheliste organisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmade vahel, et lahendada suur hulk probleeme, mis mõjutavad ajakirjanike põhiõigust teavitada ja täita oma ametikohustusi ohutult ja sõltumatult. Rahvusvaheline "Light-Touch" ajakirjanike turvalisuse töörühm toob kokku regionaalsete ja valdkondlike valitsustevaheliste organisatsioonide esindajad ja kõrged ametnikud, kes töötavad ajakirjanike ohutuse parandamise nimel.
https://en.unesco.org/un-plan-action-safety-journalists

Korraldab UNESCO.

Erikutsetega.

D-saal.
14.15-15.45

Uued põhimõtted meedia tõhusaks toetamiseks – kujundades tõhusaid sekkumisi

Rahvusvahelised rahastajad, peamised rakendavad asutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes on mõjutatud ajakirjandusvabaduse kaitsest, väljendusvabaduse ja iseseisva meedia jätkusuutlikkusest, taotlevad uusi põhimõtteid meedia tõhusaks toetamiseks. Käesolev sessioon arendab edasi arutelusid, mida jagati ka Tippkohtumisel demokraatia tarbeks. Nagu rõhutatud algses kontseptsioonis, võimaldab nende põhimõtete arendamine reageerida rahvusvaheliselt kriisile meedia sektoris.

Korraldajad: Rahvusvahelise meediaabi keskus (CIMA) ja GFMDIMPACT.

Kaasatud: Hollandi välisministeerium, Rootsi rahvusvaheline koostöö- ja arenguagentuur (SIDA), Ühendkuningriigi välis-, Rahvaste Ühenduse ja arenguamet (UK FCDO), Ühinenud Rahvaste hariduse, teaduse ja kultuuri organisatsioon (UNESCO).

Erikutsetega.

Täielik kava ja lisainfo.

Väike saal.
16.00-19.00

Teine Meediavabaduse Koalitsiooni ministrite kohtumine

Kinnine kohtumine.

Black Box saal.
16.00-18.00

Ümarlaud: "Kas on vaja ümber häälestuda? Meediavabaduse Koalitsiooni kaks esimest aastat"

Käesoleval üritusel esitletakse ja arutatakse Meediavabaduse Koalitsiooni sõltumatu akadeemilise hindamise leide, mis käsitlevad organisatsiooni arenguid alates asutamisest 2019. aastal. Aktuaalseid meediavabadusega seonduvaid probleeme vaadeldakse läbi selle, kuidas Meediavabaduse Koalitsioon on neile reageerinud, eesmärgiga tuvastada valdkonnad, mida Koalitsioon peaks parandama või arendama, et oma tööd tulevikus tõhustada.

Katelde saal.

MFC Event Outline - Reset Required (PDF)
Speakers
Can Yeginsu, Vandeadvokaat
Mary Myers, Konsultant
Rebecca Vincent, Rahvusvaheliste algatuste direktor
Nick Benequista, Vanemdirektor
Martin Scott, Vanemlektor
18.00-19.00

Sõltumatu meedia toetuse suurendamine

Korraldab Rahvusvaheline Avaliku Huvi Meedia ja Demokraatia Teabefond (International Fund for Public Interest Media and Information for Democracy Forum.

Katelde saal.
19.00-19.15

Meediale: Intervjuude võimalus, pärast ministrite kohtumist

Vahetänav.
19.00-21.00

Tervitusvastuvõtt konverentsil osalejatele

Vahetänav.
Speakers
Maris Lauri, Justiitsminister
19.30-21.30

Ministrite õhtusöök

Võõrustab välisminister Eva-Maria Liimets.

Erikutsetega.

Konverentsi patroon Vabariigi President ALAR KARIS.
Konverentsi muusikaline kujundus: Kristjan Järvi

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejate osas muudatusi.

Sissepääs kutsetega.
08.30

Saabumine, registreerimine, kahe- ja mitmepoolsed kohtumised. Rühmakoosolekud

09.00-10.15

Üleilmse Meedia Kaitsefondi (Global Media Defence Fund) tutvustamine

Ajakirjanike võimet kajastada uudiseid ja viia tõendatud teave avalikkuseni on takistanud kõikjal maailmas levinud rünnakud ja rikkumised, sealhulgas ähvardused, ahistamine, majanduslik surve, kohtulik tagakiusamine (näiteks S[ML2] LAPP ehk vaigistuskaebused), meelevaldsed kinnipidamised ning ligipääsu puudumine erialasele ja sootundlikule õigusabile. UNESCO egiidi all tegutsev Üleilmne Meedia Kaitsefond (Global Media Defence Fund) pakub mittetulundusühingutele toetust projektide jaoks, mis aitavad tugevdada ajakirjanike õiguskaitset ja suurendada meediavabadust. Kohtumisel tutvustatakse fondi tegevuse tulemusi ja mõju ning arutletakse meediavabaduse kaitse ning ajakirjanike ja meedia õiguskaitse teemade üle.

Korraldab UNESCO

Väike saal.
09.00-10.00

Ümarlaud: Ajakirjanduse ja demokraatia koht kiiresti sulguvas kodanikuruumis.

Erikutsetega.

Korraldab Internews.

D-saal.
10.30-11.45

Kohustus kaitsta meediavabadust. Anna oma lubadus meediavabaduse kaitseks

Pledge Session (PDF)
Guide to Pre-Recordings (PDF)

Korraldab Eesti välisministeerium.

Katelde saal.
10.30-11.45

"Soopõhine desinformatsioon, tehnoloogia ja demokraatia: Kuidas digitaristu ümber korraldamine saab edendada meediavabadust ja luua sooliselt õiglasema maailma”

Kui digiruumis võetakse sihtmärgiks naisajakirjanik, siis satub ohtu kogu sektor. Mis on tehnoloogia roll soopõhises desinformatsioonis? Kuidas meedia ja meediavabaduse kogukond on nii vahetu sihtmärk kui pikaajaliste lahenduste lahutamatu osa?
Sooline ja seksualiseeritud desinformatsioon on veebikiusamise alavorm ning see tõrjub just naisajakirjanikke ja teisi naissoost sotsiaalseid juhtfiguure avalikust arutelust kõrvale murettekitaval määral. See ahistamise vorm kombineerib kolme veebipõhise desinformatsiooni põhitunnust: valskus, halb kavatsus ja kooskõlastus.[1] Näiteks ajakirjanikku ja Nobeli rahuauhinna laureaati Maria Ressat trollitakse massiliselt kui "presstituuti" ja sadu teisi naisajakirjanikke on ähvardatud võltsitud pornograafiliste fotode või muude räpaste piltide levitamisega, kuna nad on võimule vastu hakanud.
Kuna naiste võrdne õigus sõnavabadusele on meediavabaduse ja rahu, demokraatia ning kestliku arengu saavutamisel asendamatu, siis käesolevas sessioonis uuritakse, kuidas soopõhine desinformatsioon on määrava tähtsusega väljakutse ja osa digitaristute – sotsiaalmeedia platvormide, otsingumootorite, internetikaablite, rakenduste poodide ja teiste komponentide– süsteemsest probleemist.
Küsime milliseid kohalikke ja üleilmseid koalitsioone on vaja, et tagada, et digitaristud teeniksid avalikku huvi, meediavabadust, demokraatiat ja soolist võrdõiguslikkust inimõiguste raamistikus?

Korraldab International Media Support and Tech for Democracy.

D-saal
11.30-12.00

Konverentsile registreerimine ja tervituskohv

12.00-12.45

Konverentsi avamine

Avakõned.

Black Box saal.
Speakers
Alar Karis, Vabariigi President
Dmitri Muratov, Peatoimetaja
Vĕra Jourová, Asepresident
Mélanie Joly, Välisminister
Michelle Bachelet, Inimõiguste ülemvolinik
Bjørn Berge, Asepeasekretär
Audrey Azoulay, Peadirektor
Liliane Landor, Vastutav Koordinaator
Lee C. Bollinger, Columbia Ülikooli president
12.45-14.15

I paneel: Desinformatsioon ja sõnavabadus

Desinformatsioon ei ole sugugi uus nähtus. Informatsiooniga on manipuleeritud aegade algusest peale, et võita sõdu ja edendada poliitilisi ambitsioone. Kuid kunagi varem ei ole olnud nii palju võimalusi luua ja levitada desinformatsiooni niivõrd mastaapselt ja kiiresti kui praegu.
Desinformatsiooniga tegelemine ja selle vastu võitlemine ei ole lihtne ülesanne. Vahel on keeruline eristada desinformatsiooni, mida levitatakse kahju tekitamiseks, eksitavast teabest, mida jagavad süütud kolmandad osapooled. Kuidas tagada, et desinformatsioonivastased meetmed ei riku rahvusvahelist õigust, sealhulgas inimõigusi? Milline on meedia roll desinformatsiooni vastu võitlemisel? Millised on meedia võimalused ja piirangud desinformatsioonile vastu seismisel? Kuidas saaks kõige paremini tõsta ühiskonna vastupanuvõimet desinformatsioonile?

Black Box saal.
Moderator
Neeme Raud, Ajakirjanik
Speakers
Eva-Maria Liimets, Välisminister
Kanbar Hossein-Bor, Meediavabaduse koordinaator
Irene Kahn, Sõnavabaduse eriraportöör
Olaf Steenfadt, Direktor
Barbara Trionfi, Tegevdirektor
Brice Ndangoui, Peatoimetaja
Mouhamadou Touré, Peatoimetaja
14.15-15.15

Lõuna

Vahetänav.

Dokumentaalfilm:" Naised rindejoonel "

Oksana, Anna, Tatjana ja Marina on sõjas, igaühel oma motiiv, oma saatus. Naised, kelle elusid, nagu ka paljude teiste, muutsid 2014. aastal Kiievis Maidani väljakul alguse saanud rahutused. Naiste lahinguteekond kulgeb filmis läbi mitme aasta ja aastaaja, sinna mahub nii igapäevatoimetusi kui ka karme olukordi kuulirahe all.
Mis üldse ajendab naisi sõtta minema? Millesse nad usuvad ja loodavad? Mis hinnaga rindejoonel vastu peavad?
Ivar Heinmaa “Naised rindejoonel” on dokumentaalfilm 2014. aasta kevadel puhkenud sõjast Ida-Ukrainas naiste pilgu läbi. Filmis on nii südamevalu kui vihkamist, armastuse purunemist, valesid otsuseid, kuid ometi ka lootust uuele elule, isegi surma halastamatu palge ees.
Speakers
Ivar Heinmaa, Sõjakorrespondent ja eesliini operaator
Neeme Raud, Ajakirjanik
15.15-16.45

II paneel: Ajakirjanike kaitse

Meediat kirjeldatakse sageli demokraatia neljanda samba või valvekoerana, kes kaitseb avalikke huve. Ajakirjanikutöö on paljude noorte unistuste amet. Kuid ajakirjaniku amet võib olla aeg-ajalt ohtlik isegi demokraatlikus riigis.
Ajakirjanikke ründavad nii valitsused, kes soovivad takistada uurimistegevust kui kodanikud, kelle eesmärk on summutada uudiseid ja arvamusi, millega nad ei nõustu. Koroonapandeemia lisas täiendava kihi: valitsused on muutunud üha agressiivsemaks ja läbipaistmatumaks. Ajakirjanikel võib olla keeruline leida valitsuste tegevusmeetmete kohta tõendatud andmeid.
Digiajastul on tekkinud täiendavaid teabe ja ideede levitamise võimalusi. Kuid digitaalsed vahendid on loonud ka uusi ahistamise ja diskrimineerimise vorme. Kuidas on võimalik muuta meediamaastikku nii, et tagada ajakirjanike turvatunne ja võimaldada neil oma hindamatut tööd teha? Kuidas reageerida uutele internetiohtudele? Kuidas tagada vastutus?

Black Box saal.
Moderator
Jodie Ginsberg, Tegevdirektor
Speakers
Uzra Zeya, Välisministeeriumi tsiviiljulgeoleku, demokraatia ja inimõiguste asekantsler
Guilherme C. Godoi, Väljendusvabaduse ja ajakirjanike turvalisuse sektsiooni juhataja
Rozita Lofti, Pärsiakeelse BBC juht
Rebecca Vincent, Rahvusvaheliste algatuste direktor
Hanna Liubakova, Ajakirjanik
Nadim Houry, Tegevdirektor
Ahmad Quraishi, Ajakirjanik
16.45-17.00

Kohvipaus

Vahetänav.

Sissejuhtaus: Lee Bollinger, Columbia Ülikooli President

LIVE online 15 min.
Moderator
Neeme Raud, Ajakirjanik
Speakers
Lee C. Bollinger, Columbia Ülikooli president
17.00-18.30

III paneel: Seosed meediavabaduse ja internetivabaduse vahel

Sotsiaalmeedia, pilvandmetöötlus, suurandmed ja nutitelefonid on muutnud mõningaid meediatööstuse tahke tundmatuseni võrreldes meediaga aastatuhande vahetusel. Et tagada inimestele nende õigus hankida, saada ja levitada informatsiooni ja ideid, on ligipääs internetile tänapäeval äärmiselt oluline. Internetivabadus on sageli koguni meediavabaduse eelduseks, kuna internetiühendus sulgemine takistab teabe levitamist.
Mida saavad teha erinevad sidusrühmad – valitsused, erasektor ja kodanikuühiskond –, et soodustada ja kaitsta vaba teabe liikumist veebis? Kuidas saame tõhustada erinevate sidusrühmade koostööd ja tegevust? Millised on veebiplatvormide õigused ja kohustused?

Black Box saal.
Moderator
Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige
Speakers
Johanna Sumuvuori, Välisministeeriumi poliitiline riigisekretär
Teresa Ribeiro, Meediavabaduse esindaja
Catherine Anite, inimõiguste advokaatj a Freedom of Expression HUB asutajaliige
Mari-Liis Rüütsalu, Tegevjuht ja juhatuse esimees
Lea Kaspar, Tegevdirektor
Omnia Abbas Shawkat, Meedia ja kultuuri kuraator
18.30-19.30

Konverentsi lõpetamine. Vastuvõtt

Vahetänav.

Konverentsi patroon Vabariigi President ALAR KARIS.
Konverentsi muusikaline kujundus: Kristjan Järvi

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejate osas muudatusi.

Sissepääs kutsetega.

Photos: Kaupo Kikkas & Kaupo Kalda

Conference music design: Kristjan Järvi