Global Conference for Media Freedom
Koostöös Inimõiguste Instituudiga

Liitu meiega veebis ja kohapealLiitu meiega veebis ja kohapeal

9.-10. veebruaril 2022 korraldab Eesti välisministeerium koostöös Inimõiguste Instituudiga Tallinnas kolmanda rahvusvahelise meediavabaduse konverentsi.

Üle pika aja avaneb võimalus füüsiliselt kokku saada, et arutada koostöövõimalusi meediavabaduse ja inimõiguste kaitseks maailmas. Konverents toob kokku ajakirjanikud ja meediatöötajad, eksperdid, akadeemikud ning kodanikuühiskonna, rahvusvahelised organisatsioonid ja valitsuste esindajad kogu maailmast. Hübriidlahendus võimaldab konverentsil osaleda ka virtuaalselt.

Konverentsil arutatakse nii traditsiooniliste kui uute meediavabadusega seotud teemade üle, keskendudes desinformatsioonile ja väljendusvabadusele, ajakirjanike kaitsele ning meediavabaduse ja internetivabaduse seostele.

Inimõiguste ülddeklaratsiooni kohaselt on igaühel arvamus- ja sõnavabadus, mis kätkeb vabadust teavet ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiiridest sõltumata.

Make a commitment on media freedom

Esinejad Esinejad

Alar Karis
Vabariigi President
Dmitri Muratov
Peatoimetaja
Eva-Maria Liimets
Välisminister
Eesti
Maris Lauri
Justiitsminister
Eesti justiitsministeerium
Lee C. Bollinger
Columbia Ülikooli president
Christophe Deloire
Peadirektor
Reporterid Ilma Piirideta
Guilherme Canela
Väljendusvabaduse ja ajakirjanike turvalisuse sektsiooni juhataja
UNESCO
Jodie Ginsberg
Tegevdirektor
Internews Europe
Urmas Paet
Euroopa Parlamendi liige
Europarlament
Rebecca Vincent
Rahvusvaheliste algatuste direktor
Reporterid Ilma Piirideta
Teresa Ribeiro
Meediavabaduse esindaja
OSCE
Barbara Trionfi
Tegevdirektor
Rahvusvaheline Pressiinstituut
Hanna Ljubakova
Valgevene ajakirjanik
Outriders
Ivar Heinmaa
Sõjakorrespondent ja eesliini operaator
Lea Kaspar
Tegevdirektor
Global Partners Digital
Michelle Bachelet
Inimõiguste peavolinik
ÜRO
Neeme Raud
Vabakutseline ajakirjanik

ProgrammProgramm

8.02.
8 veebruar, 2022
9.02.
9 veebruar, 2022
10.02.
10 veebruar, 2022
10.30-17.30

Õiguskomisjoni koosolek

Kutsetega. Terrassisaal.
12.00

Saabumine, registreerimine, kahe- ja mitmepoolsed kohtumised. Rühmakoosolekud

12.30-14.00

Ajakirjanduse jätkusuutlik ja elujõuline tulevik - tõhusate tehnikate kavandamine

Kutsetega. Korraldab rahvusvaheline meediapoliitika ja nõuandekeskus (GFMD IMPACT).

Väike saal.
13.00-14.30

Paneeldiskussioon: Edasised võimalused - süsteemsete lahenduste kaasamine

Kutsetega. Korraldavad Piirideta Reporterid ja Eesti välisministeerium.

Katelde saal.
14.00-16.00

Rahvusvaheline "Light-Touch" ajakirjanike turvalisuse töörühma kohtumine

Kutsetega. Korraldab UNESCO.

D-saal.
14.15-15.45

Efektiivne meediatoetuse põhimõtete uuendamine - efektiivsete tehnikate kasutuselevõtt

Kutsetega. Korraldab rahvusvaheline meediapoliitika ja nõuandekeskus (GFMD IMPACT).

Väike saal.
16.00-19.00

Teine Meediavabaduse Koalitsiooni ministrite kohtumine

Kinnine kohtumine.

Black Box saal.
16.00-18.00

Ümarlaud: "Taas nõutud?" Meediavabaduse Koalitsiooni kaks esimest aastat

Meediavabaduse Koalitsioon (MFC) tutvustab ühingu tegevust analüüsivat sõltumatut akadeemilist hinnangut. Tänapäeva meediavabaduse küsimuste põhjal arutletakse MFC arengu põhisuundade üle.

Katelde saal.
18.00-19.00

Sõltumatu meedia toetuse suurendamine

Korraldab Rahvusvaheline Avaliku Huvi Meedia ja Demokraatia Teabefond (International Fund for Public Interest Media and Information for Democracy Forum).

Katelde saal.
19.00-19.15

Meediale: Intervjuude võimalus, pärast ministrite kohtumist

Vahetänav.
19.00-21.00

Tervitusvastuvõtt konverentsil osalejatele

Vahetänav.
19.30-21.30

Pidulik õhtusöök välisministritele, võõrustab välisminister Eva-Maria Liimets

Kutsetega.

Konverentsi patroon Vabariigi President ALAR KARIS.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejate osas muudatusi.
08.30

Saabumine, registreerimine, kahe- ja mitmepoolsed kohtumised. Rühmakoosolekud

09.00-10.15

Meediavabadusetõotuse rakendamine globaalselt: dialoog meediavabaduse õigusekspertide rühmaga

Kolmanda rahvusvahelise meediavabaduse konverentsi puhul korraldab tutvumisürituse meediavabaduse õigusekspertide rühm, kes on Meediavabaduse Koalitsiooni sõltumatu nõuandja. Kõrgetasemeline ekspertrühm kutsuti kokku 2019. aasta juulis Meediavabaduse Koalitsiooni kaaseesistujate Kanada ja Ühendkuningriigi soovil. Ekspertrühma kuuluvad juhtivad rahvusvahelise õiguse eksperdid, kelle ülesanne on anda õigusalast nõu ja soovitusi, eesmärgiga edendada ja kaitsta elujõulist, vaba ja sõltumatut meediat.

Katelde saal.
09.00-10.15

Üleilmse Meedia Kaitsefondi (Global Media Defence Fund) tutvustamine

Ajakirjanike võimet kajastada uudiseid ja viia tõendatud teave avalikkuseni on takistanud kõikjal maailmas levinud rünnakud ja rikkumised, sealhulgas ähvardused, ahistamine, majanduslik surve, kohtulik tagakiusamine (näiteks S[ML2] LAPP ehk vaigistuskaebused), meelevaldsed kinnipidamised ning ligipääsu puudumine erialasele ja sootundlikule õigusabile. UNESCO egiidi all tegutsev Üleilmne Meedia Kaitsefond (Global Media Defence Fund) pakub mittetulundusühingutele toetust projektide jaoks, mis aitavad tugevdada ajakirjanike õiguskaitset ja suurendada meediavabadust. Kohtumisel tutvustatakse fondi tegevuse tulemusi ja mõju ning arutletakse meediavabaduse kaitse ning ajakirjanike ja meedia õiguskaitse teemade üle.

Väike saal.
09.00-10.00

Ümarlaud: Ajakirjanduse ja demokraatia roll kiiresti sulguvas kodanikuruumis. Ümarlaud: Ajakirjanduse ja demokraatia koht kiiresti sulguvas kodanikuruumis. Korraldab Internews

Kutsetega. Korraldab Internews.

D-saal.
10.30-11.45

Kohustus kaitsta meediavabadust. Anna oma lubadus meediavabaduse kaitseks

Pledge Session (PDF)
Guide to Pre-Recordings (PDF)

Katelde saal. Korraldab Eesti välisministeerium.
11.30-12.00

Konverentsile registreerimine ja tervituskohv

12.00-12.45

Konverentsi avamine

Avakõned.

Black Box saal.
12.45-14.15

I paneel: Desinformatsioon ja sõnavabadus

Desinformatsioon ei ole sugugi uus nähtus. Informatsiooniga on manipuleeritud aegade algusest peale, et võita sõdu ja edendada poliitilisi ambitsioone. Kuid kunagi varem ei ole olnud nii palju võimalusi luua ja levitada desinformatsiooni niivõrd mastaapselt ja kiiresti kui praegu.
Desinformatsiooniga tegelemine ja selle vastu võitlemine ei ole lihtne ülesanne. Vahel on keeruline eristada desinformatsiooni, mida levitatakse kahju tekitamiseks, eksitavast teabest, mida jagavad süütud kolmandad osapooled. Kuidas tagada, et desinformatsioonivastased meetmed ei riku rahvusvahelist õigust, sealhulgas inimõigusi? Milline on meedia roll desinformatsiooni vastu võitlemisel? Millised on meedia võimalused ja piirangud desinformatsioonile vastu seismisel? Kuidas saaks kõige paremini tõsta ühiskonna vastupanuvõimet desinformatsioonile?

Black Box saal.
14.15-15.15

Lõuna

Vahetänav.
15.15-16.45

II paneel: Ajakirjanike kaitse

Meediat kirjeldatakse sageli demokraatia neljanda samba või valvekoerana, kes kaitseb avalikke huve. Ajakirjanikutöö on paljude noorte unistuste amet. Kuid ajakirjaniku amet võib olla aeg-ajalt ohtlik isegi demokraatlikus riigis.
Ajakirjanikke ründavad nii valitsused, kes soovivad takistada uurimistegevust kui kodanikud, kelle eesmärk on summutada uudiseid ja arvamusi, millega nad ei nõustu. Koroonapandeemia lisas täiendava kihi: valitsused on muutunud üha agressiivsemaks ja läbipaistmatumaks. Ajakirjanikel võib olla keeruline leida valitsuste tegevusmeetmete kohta tõendatud andmeid.
Digiajastul on tekkinud täiendavaid teabe ja ideede levitamise võimalusi. Kuid digitaalsed vahendid on loonud ka uusi ahistamise ja diskrimineerimise vorme. Kuidas on võimalik muuta meediamaastikku nii, et tagada ajakirjanike turvatunne ja võimaldada neil oma hindamatut tööd teha? Kuidas reageerida uutele internetiohtudele? Kuidas tagada vastutus?

Black Box saal.
16.45-17.00

Kohvipaus

Vahetänav.
17.00-18.30

III paneel: Seosed meediavabaduse ja internetivabaduse vahel

Sotsiaalmeedia, pilvandmetöötlus, suurandmed ja nutitelefonid on muutnud mõningaid meediatööstuse tahke tundmatuseni võrreldes meediaga aastatuhande vahetusel. Et tagada inimestele nende õigus hankida, saada ja levitada informatsiooni ja ideid, on ligipääs internetile tänapäeval äärmiselt oluline. Internetivabadus on sageli koguni meediavabaduse eelduseks, kuna internetiühendus sulgemine takistab teabe levitamist.
Mida saavad teha erinevad sidusrühmad – valitsused, erasektor ja kodanikuühiskond –, et soodustada ja kaitsta vaba teabe liikumist veebis? Kuidas saame tõhustada erinevate sidusrühmade koostööd ja tegevust? Millised on veebiplatvormide õigused ja kohustused?

Black Box saal.
18.30-19.30

Konverentsi lõpetamine. Vastuvõtt

Vahetänav.

Konverentsi patroon Vabariigi President ALAR KARIS.

Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas ja esinejate osas muudatusi.

Pildid: Kaupo Kikkas & Kaupo Kalda